Stichting I.S.I.S.

 

Geeft Lezingen over de aspecten van de Theosofie

 

Lezingen Utrecht

De Kargadoor - Oudegracht 36
Informatie: 0344-61 41 61 / b.g.g. 030-637 23 23

Aanvang 20.00 uur precies. Zaal open 19.30 uur

 

Voor meer informatie over de stichting I.S.I.S. en theosofie zie de website

De naam Theosofie komt van het Griekse 'Theos' en 'Sophia' en betekent letterlijk Goddelijke Wijsheid. Andere benamingen zijn: Esoterische Wijsbegeerte, Chochmah, Prajñâpâramitâ, Gupta-Vidyâ. De Theosofie is zo oud als de mensheid kan denken. Het is de bron van alle grote religies en filosofieën op aarde. De Theosofie omvat de beginselen van de moraal en geeft aanwijzingen voor het menselijk denken en handelen.

De moraliteit wordt verklaard door middel van een omvangrijk stelsel van leringen over de wetten in het Heelal en de structuur van mens en Universum. De leringen zijn niet gebaseerd op geloof maar op kennis. Theosofie is: zelfstandig denken en onderzoek naar waarheid. Verklaard wordt zowel het hoe(wetenschap),het waarom<(filosofie),als het waartoe(religie)van het leven.

De Drie Grondstellingen van de Theosofie

De Theosofie kent drie grondprincipes. Ze vormen de basis van alle andere gedachten in de Theosofie.

1. Een Alomtegenwoordig, Eeuwig, Grenzenloos en Onveranderlijk BEGINSEL, waarover alle bespiegeling onmogelijk is, aangezien het het menselijk bevattingsvermogen te boven gaat en door elke menselijke uitdrukking of vergelijking slechts kan worden verminkt. Eén absolute Werkelijkheid die voorafgaat aan alle gemanifesteerd, beperkt zijn.De Eeuwigheid van het Heelal in toto als een grenzenloos gebied; periodiek 'het veld van talloze zich manifesterende en verdwijnende Heelallen', die 'de zich manifesterende sterren' en de 'vonken der Eeuwigheid' worden genoemd.De fundamentele gelijkheid van alle Zielen met de Universele Over-Ziel, die zelf weer een aspect van de Onbekende Wortel is; en de verplichte pelgrimstocht voor elke Ziel - een vonk van eerstgenoemde - door de Kringloop van Incarnatie (of 'Noodzakelijkheid') in overeenstemming met Cyclische en Karmische wet, gedurende het gehele tijdperk.Who is H. P. Blavatsky?
Helena Petrovna Blavatsky4

Helena Petrovna Blavatsky . . . was largely responsible for introducing Eastern religious philosophy to the Western world.
Though many associate her primarily with psychic powers and phenomena, the spiritual ideas expressed in her voluminous writings have been a source of inspiration to philosophers, scientists, writers, artists, and truth-seekers all over the world. ---Jim Belderis

. . . the undersigned [HPB] accepts for her views and walk in life no authority dead or living, no system of philosophy or religion but one--namely, the esoteric teachings of ethics and philosophy of those she calls Masters--answers have to be given strictly in accordance with these teachings...there may be those who are starving for truth, in every department of the science of nature, and who consequently are yearning to learn the esoteric views about "cosmology, the evolution of man and of the Universe."

. . . what I do believe in is:

1. the unbroken oral teachings revealed by living divine men during the infancy of mankind to the elect among men;
2. that it has reached us unaltered; and
3. that the Masters are thoroughly versed in the science based on such uninterrupted teaching.

H.P.B. is loyal to death to the Theosophical CAUSE, and those great Teachers whose philosophy can alone bind the whole of Humanity into one Brotherhood. Together with Col. Olcott, she is the chief Founder and Builder of the Society which was and is meant to represent that CAUSE.
--- H.P. Blavatsky